Jak to zrobimy?

Wspólnymi siłami – razem z Wami!

Dwie znakomite ekspertki – od prawa pracy (dr Barbara Godlewska-Bujok) i od psychologii (prof. Mirosława Huflejt-Łukasik) przekażą Wam wiedzę merytoryczną  w ramach swoich zajęć (warsztat prawny i warsztat psychologiczny). Następnie we współpracy z dr Dobromirem Dziewulakiem oddamy Wam głos i przedyskutujemy w formie warsztatowej propozycje optymalnych rozwiązań poprawiających sytuację rodziców na UW.

Całość podzielona jest na trzy moduły:

Prawny – „Moje prawa na uniwersytecie”
prowadząca: dr Barbara Godlewska-Bujok

Jakie zagadnienia będą poruszane podczas tego warsztatu?

– Urlop macierzyński albo urlop na prawach urlopu macierzyńskiego a działalność badawcza, dydaktyczna i organizacyjna na rzecz pracodawcy
– Urlop macierzyński albo urlop na prawach urlopu macierzyńskiego a podejmowanie innych wyzwań zawodowych
– Uczestniczenie w życiu naukowym w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem
– Co mogę, a czego nie w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem – konferencje, badania, dydaktyka
– Rodzic dziecka niepełnosprawnego
– Niepełnosprawny rodzic dziecka na UW
– Kiedy złożyć wniosek?
– Gdzie złożyć wniosek?
– A co jeżeli przegapię termin złożenia wniosku?
– Świadczenia dodatkowe ze strony UW

Psychologiczny – „Moje radości – moje problemy: rodzic między uniwersytetem i domem”
prowadząca: prof. Mirosława Huflejt-Łukasik

Moduł psychologiczny będzie cyklem spotkań, w trakcie których poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Emocje rodzica 
Podczas warsztatu będzie można się dowiedzieć i poćwiczyć, jak można kontrolować emocje, co pomaga nam się dystansować i szukać rozwiązań w trudnych sytuacjach, oraz jak nasza pamięć wpływa na emocje. Celem warsztatu jest przekazanie wskazówek i schematów postępowania, z których będzie można skorzystać w codziennych kontekstach.

Co służy dorosłym i dzieciom, by byli spełnionymi dorosłymi
Podczas warsztatu przyjrzymy się poziomom funkcjonowania każdej osoby – małej i dużej, temu co składa się na rolę rodzica i temu, co jako rodzic chcemy dać dziecku. Poruszymy też temat, co powinno usłyszeć dziecko od rodzica, a czego nie powinniśmy mówić. Celem warsztatu jest zwiększenie świadomości funkcjonowania w roli rodzica, tak by móc wybierać zachowania służące dorosłym i dzieciom.

Równowaga praca a dom
Podczas spotkania pochylimy się nad tym, co ważne. Każda osoba w ramach ćwiczenia będzie mogła poszukać odpowiedzi o co i w jakiej kolejności zadbać, jak świadomie podejmować decyzje, by zyskiwać równowagę w życiu.  Przyjrzymy się też osobistym przekonaniom, czyli temu jak możemy sami sobie utrudnić bądź ułatwić życie.

Co jest pomocne w komunikowaniu się w trudnych sytuacjach w pracy
Podczas warsztatu przedstawione będą najważniejsze mechanizmy i strategie pomagające komunikować się jak najlepiej, radzić sobie w sytuacjach nieporozumień w miejscu pracy, bądź im zapobiegać. W ramach ćwiczeń będziemy uczyć się, jak lepiej rozumieć rozmówcę, jak argumentować, i jak reagować w sytuacji krytyki.

Warsztatowy – „Mój uniwersytet przyjazny rodzicom: jak to zrobić?”
prowadzący: dr Dobromir Dziewulak

Podczas tego warsztatu zastanowimy się jak uczynić uniwersytet miejscem bardziej wyczulonym na potrzeby i realia funkcjonowania rodzica: nie tylko pod względem organizacji przestrzeni czy miejsc dedykowanych rodzicom i dzieciom, ale przede wszystkim kultury pracy i zrozumienia prezentowanego przez władze instytutów, wydziałów i całej uczelni? Pozwoli na stworzenie konkretnych postulatów dotyczących uczynienia funkcjonowania uczelni bardziej przyjaznej rodzicom na podstawie realnych problemów doświadczanych przez rodziców.

 

 

Finalnie – wspólnymi siłami stworzymy raport na bazie historii nam opowiedzianych lub przesłanych oraz dyskusji warsztatowych, zawierający konkretne postulaty. Będzie on przedstawiony władzom wydziałów, władzom uniwersyteckim oraz społeczności UW.