Przydatne informacje

Pomoc na UW

Pomoc psychologa

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, inicjatywy na rzecz równego traktowania

  • Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów – ul. Lipowa 4, Collegium Iuridicum II, pok. nr 3.5 mediacje.wpia.uw.edu.pl
  • Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW Anna Grędzińska http://www.rownowazni.uw.edu.pl
  • Ombudsman Rzecznik Akademicki UW – ul. Dobra 56/66, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, I piętro, pokój nr 1.60 C, http://ombudsman.uw.edu.pl
  • Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji – Krakowskie Przedmieście 26/28, antydyskryminacja@uw.edu.pl
  • Klinika Prawa UW, Sekcja ds. przeciwdziałania dyskryminacji – Krakowskie Przedmieście 26/28, Collegium Iuridicum I, Wydział Prawa i Administracji, parter, pok. 105

Pomoc prawna