Projekt „Rodzice na Uniwersytecie”

Witamy serdecznie na stronie projektu „Rodzice na uniwersytecie”!

Projekt jest adresowany do całej społeczności akademickiej UW. Dedykowany jest kwestiom łączenia roli rodzica z perspektywą studencko-doktorancko-pracowniczą na UW.

Finansowany jest w ramach Budżetu Partycypacyjnego UW jako oddolny projekt warsztatowo-naukowy, współtworzony przez wszystkich jego uczestników, stanowiący przestrzeń do dyskusji o zmianie UW w miejsce bardziej przyjazne rodzicom i dzieciom (w każdym wieku, nie tylko najmłodszym). Poprzez zebranie historii przedstawiających łączenie ról rodzica ze studiowaniem i/lub pracą na uczelni chcemy przybliżyć władzom naszej uczelni perspektywę, z jakiej na nasz uniwersytet patrzą „rodzice na UW”.

Honorowy patronat nad projektem objęła prorektor prof. Anna Giza-Poleszczuk.

O projekcie

Dla kogo jest ten projekt?

 • Dla osób planujących dzieci lub w ciąży
 • Dla osób już będących mamami/ojcami dzieci (w każdym wieku, nie tylko najmłodszych)
 • Dla rodziców związanych z UW: studentek/studentów, doktorantek/doktorantów, jak i dla kadry naukowej oraz administracyjnej (w tym zaangażowanej w proces powrotu rodziców do pracy i na studia)

Wahasz się, czy to projekt adresowany do Ciebie?

Przeczytaj nasz  katalog pytań.

 • Nie wiesz, jak „rozliczyć” urlop rodzicielski?
 • Nie jesteś pewny/pewna, jakie prawa masz jako rodzic?
 • Boisz się, że decyzja o dziecku oznaczać będzie koniec Twojej kariery naukowej?
 • Masz dzieci i przeżywasz stres związany z godzeniem pracy, studiów i życia domowego?
 • Chcesz mieć realny wpływ na to, żeby nasza uczelnia stała się miejscem przyjaznym dla rodziców?
 • Czy bywasz na uczelni z dzieckiem? Dlaczego tak, dlaczego nie? W jakich sytuacjach? Co Cię zmusza, co zachęca, co u(nie)możliwia?
 • Z czego korzystasz jako rodzic na uczelni? W ramach swojego wydziału, innych jednostek?
 • Co wiesz, jakimi doświadczeniami możesz się podzielić z innymi?
 • Na jakie wsparcie ze strony uczelni chciałabyś/chciałbyś liczyć, ale z jakiegoś powodu nie możesz?
 • Z czego chciałabyś/chciałbyś skorzystać, gdyby istniało?

Jaki jest cel tego projektu?

Celem głównym jest wsparcie prawne i psychologiczne rodziców związanych z UW i – następnie – zaproponowanie rozwiązań władzom naszej uczelni, które będą sprzyjały stworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia, warunków pracy i atmosfery dla rodziców studiujących i pracujących na UW.

Osiągniemy je dzięki przełamaniu stereotypów dotyczących rodzicielstwa i pokazaniu z jakimi wyzwaniami się ono wiąże. Nie jest bowiem prawdą, iż rodzice oczekują jakiś szczególnych przywilejów. Prawdą jest natomiast, że w codziennym życiu na uczelni brakuje im elementarnego wsparcia wynikającego ze zrozumienia ich sytuacji i nowych potrzeb, pojawiających się wraz z dzieckiem w życiu rodzica.

Sprostanie wyzwaniom rodzicielskim i nowej sytuacji życiowej, jakie wiąże się z ciążą i urodzeniem dziecka nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza jeśli łączy się ze studiowaniem lub pracą naukową czy administracyjną na uczelni. Trudności logistyczne, finansowe, napięcia psychiczne, często doświadczane niezrozumienie realiów funkcjonowania rodzica prezentowane przez środowisko naukowe bądź koleżanki i kolegów ze studiów, czy brak wiedzy, jakie są prawa wynikające z nowej sytuacji życiowej, wywołują ogromny stres, czasami prowadząc do decyzji o porzuceniu studiów bądź zahamowanie rozwoju zawodowego i naukowego. Tymczasem mamy i ojcowie to często najlepiej zorganizowane osoby na świecie, nie oczekujące nadzwyczajnych przywilejów, ale pragnące łączyć swoje pasje naukowe z życiem rodzinnym – przy elementarnym wsparciu i zrozumieniu ze strony społeczności akademickiej, w której funkcjonują.

 

Jak to zrobimy?

Wspólnymi siłami – razem z Wami!

Dwie znakomite ekspertki – od prawa pracy (dr Barbara Godlewska-Bujok) i od psychologii (prof. Mirosława Huflejt-Łukasik) przekażą Wam wiedzę merytoryczną  w ramach swoich zajęć (warsztat prawny i warsztat psychologiczny). Następnie we współpracy z dr Dobromirem Dziewulakiem oddamy Wam głos i przedyskutujemy w formie warsztatowej propozycje optymalnych rozwiązań poprawiających sytuację rodziców na UW.

Całość podzielona jest na trzy moduły:

Prawny – „Moje prawa na uniwersytecie”
prowadząca: dr Barbara Godlewska-Bujok

Jakie zagadnienia będą poruszane podczas tego warsztatu?

– Urlop macierzyński albo urlop na prawach urlopu macierzyńskiego a działalność badawcza, dydaktyczna i organizacyjna na rzecz pracodawcy
– Urlop macierzyński albo urlop na prawach urlopu macierzyńskiego a podejmowanie innych wyzwań zawodowych
– Uczestniczenie w życiu naukowym w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem
– Co mogę, a czego nie w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem – konferencje, badania, dydaktyka
– Rodzic dziecka niepełnosprawnego
– Niepełnosprawny rodzic dziecka na UW
– Kiedy złożyć wniosek?
– Gdzie złożyć wniosek?
– A co jeżeli przegapię termin złożenia wniosku?
– Świadczenia dodatkowe ze strony UW

Psychologiczny – „Moje radości – moje problemy: rodzic między uniwersytetem i domem”
prowadząca: prof. Mirosława Huflejt-Łukasik

Moduł psychologiczny będzie cyklem spotkań, w trakcie których poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Emocje rodzica 
Podczas warsztatu będzie można się dowiedzieć i poćwiczyć, jak można kontrolować emocje, co pomaga nam się dystansować i szukać rozwiązań w trudnych sytuacjach, oraz jak nasza pamięć wpływa na emocje. Celem warsztatu jest przekazanie wskazówek i schematów postępowania, z których będzie można skorzystać w codziennych kontekstach.

Co służy dorosłym i dzieciom, by byli spełnionymi dorosłymi
Podczas warsztatu przyjrzymy się poziomom funkcjonowania każdej osoby – małej i dużej, temu co składa się na rolę rodzica i temu, co jako rodzic chcemy dać dziecku. Poruszymy też temat, co powinno usłyszeć dziecko od rodzica, a czego nie powinniśmy mówić. Celem warsztatu jest zwiększenie świadomości funkcjonowania w roli rodzica, tak by móc wybierać zachowania służące dorosłym i dzieciom.

Równowaga praca a dom
Podczas spotkania pochylimy się nad tym, co ważne. Każda osoba w ramach ćwiczenia będzie mogła poszukać odpowiedzi o co i w jakiej kolejności zadbać, jak świadomie podejmować decyzje, by zyskiwać równowagę w życiu.  Przyjrzymy się też osobistym przekonaniom, czyli temu jak możemy sami sobie utrudnić bądź ułatwić życie.

Co jest pomocne w komunikowaniu się w trudnych sytuacjach w pracy
Podczas warsztatu przedstawione będą najważniejsze mechanizmy i strategie pomagające komunikować się jak najlepiej, radzić sobie w sytuacjach nieporozumień w miejscu pracy, bądź im zapobiegać. W ramach ćwiczeń będziemy uczyć się, jak lepiej rozumieć rozmówcę, jak argumentować, i jak reagować w sytuacji krytyki.

Warsztatowy – „Mój uniwersytet przyjazny rodzicom: jak to zrobić?”
prowadzący: dr Dobromir Dziewulak

Podczas tego warsztatu zastanowimy się jak uczynić uniwersytet miejscem bardziej wyczulonym na potrzeby i realia funkcjonowania rodzica: nie tylko pod względem organizacji przestrzeni czy miejsc dedykowanych rodzicom i dzieciom, ale przede wszystkim kultury pracy i zrozumienia prezentowanego przez władze instytutów, wydziałów i całej uczelni? Pozwoli na stworzenie konkretnych postulatów dotyczących uczynienia funkcjonowania uczelni bardziej przyjaznej rodzicom na podstawie realnych problemów doświadczanych przez rodziców.

 

 

Finalnie – wspólnymi siłami stworzymy raport na bazie historii nam opowiedzianych lub przesłanych oraz dyskusji warsztatowych, zawierający konkretne postulaty. Będzie on przedstawiony władzom wydziałów, władzom uniwersyteckim oraz społeczności UW.

Zapisz się na warsztaty!

Informacje o warsztatach

Moduł prawny

„Moje prawa na uniwersytecie”
prowadząca: dr Barbara Godlewska-Bujok

Jakie zagadnienia będą poruszane podczas tego warsztatu?

– Urlop macierzyński albo urlop na prawach urlopu macierzyńskiego a działalność badawcza, dydaktyczna i organizacyjna na rzecz pracodawcy
– Urlop macierzyński albo urlop na prawach urlopu macierzyńskiego a podejmowanie innych wyzwań zawodowych
– Uczestniczenie w życiu naukowym w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem
– Co mogę, a czego nie w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem – konferencje, badania, dydaktyka
– Rodzic dziecka niepełnosprawnego
– Niepełnosprawny rodzic dziecka na UW
– Kiedy złożyć wniosek?
– Gdzie złożyć wniosek?
– A co jeżeli przegapię termin złożenia wniosku?
– Świadczenia dodatkowe ze strony UW

Moduł psychologiczny

„Moje radości – moje problemy: rodzic między uniwersytetem i domem”
prowadząca: prof. Mirosława Huflejt-Łukasik

Moduł psychologiczny będzie cyklem spotkań, w trakcie których poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Co jest pomocne w komunikowaniu się w trudnych sytuacjach w pracy (27 września)
Podczas warsztatu przedstawione będą najważniejsze mechanizmy i strategie pomagające komunikować się jak najlepiej, radzić sobie w sytuacjach nieporozumień w miejscu pracy, bądź im zapobiegać. W ramach ćwiczeń będziemy uczyć się, jak lepiej rozumieć rozmówcę, jak argumentować, i jak reagować w sytuacji krytyki.

Co służy dorosłym i dzieciom, by byli spełnionymi dorosłymi (16 października)
Podczas warsztatu przyjrzymy się poziomom funkcjonowania każdej osoby – małej i dużej, temu co składa się na rolę rodzica i temu, co jako rodzic chcemy dać dziecku. Poruszymy też temat, co powinno usłyszeć dziecko od rodzica, a czego nie powinniśmy mówić. Celem warsztatu jest zwiększenie świadomości funkcjonowania w roli rodzica, tak by móc wybierać zachowania służące dorosłym i dzieciom.

Równowaga praca a dom (6 listopada)
Podczas spotkania pochylimy się nad tym, co ważne. Każda osoba w ramach ćwiczenia będzie mogła poszukać odpowiedzi o co i w jakiej kolejności zadbać, jak świadomie podejmować decyzje, by zyskiwać równowagę w życiu.  Przyjrzymy się też osobistym przekonaniom, czyli temu jak możemy sami sobie utrudnić bądź ułatwić życie.

Emocje rodzica (20 listopada)
Podczas warsztatu będzie można się dowiedzieć i poćwiczyć, jak można kontrolować emocje, co pomaga nam się dystansować i szukać rozwiązań w trudnych sytuacjach, oraz jak nasza pamięć wpływa na emocje. Celem warsztatu jest przekazanie wskazówek i schematów postępowania, z których będzie można skorzystać w codziennych kontekstach.

Moduł warsztatowy

„Mój uniwersytet przyjazny rodzicom: jak to zrobić?”

prowadzący: dr Dobromir Dziewulak

Podczas tego warsztatu zastanowimy się jak uczynić uniwersytet miejscem bardziej wyczulonym na potrzeby i realia funkcjonowania rodzica: nie tylko pod względem organizacji przestrzeni czy miejsc dedykowanych rodzicom i dzieciom, ale przede wszystkim kultury pracy i zrozumienia prezentowanego przez władze instytutów, wydziałów i całej uczelni? Pozwoli na stworzenie konkretnych postulatów dotyczących uczynienia funkcjonowania uczelni bardziej przyjaznej rodzicom na podstawie realnych problemów doświadczanych przez rodziców.

Informacje dotyczące zapisów na warsztaty

Gdzie odbywają się warsztaty?
 16 października warsztaty odbędą się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Żwirki i Wigury 101, sala 036 (Sala Dobrych Spotkań).

6 listopada natomiast na Wydziale Zarządzania, Szturmowa 1/3, sala C308.

Czy warsztaty są darmowe?
Tak, udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. 

Czy liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona?
Tak, liczba miejsc jest ograniczona.

Jak wygląda harmonogram dnia warsztatowego?

Harmonogram dnia warsztatowego wygląda następująco:

8.45-10.15
Moduł prawny (1h 30min)

10.15-10.30
Przerwa /
W trakcie przerw zapewniamy poczęstunek

10.30-12.45
Moduł psychologiczny (2h 15min)

27 września: Co jest pomocne w komunikowaniu się w trudnych sytuacjach w pracy
16 października: Co służy dorosłym i dzieciom, by byli spełnionymi dorosłymi
6 listopada: Równowaga praca a dom
20 listopada: Emocje rodzica

12.45-13.00
Przerwa /
W trakcie przerw zapewniamy poczęstunek

13.00-15.15
Moduł warsztatowy (2h 15min)

Formularz zgłoszeniowy

Jeżeli chcesz wziąć udział w naszych warsztatach, wypełnij poniższy formularz. W razie problemów – skontaktuj się z nami.

Kto za tym stoi?

Nasi eksperci

Dr Barbara Godlewska-Bujok

Prawniczka, pracuje na Wydziale Zarządzania UW. Specjalizuje się w prawie zatrudnienia, a w szczególności kwestiami dotyczącymi pracujących rodziców. Zajmuje się także prawem spółdzielczym i prawem szkolnictwa wyższego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, w tym książki „Skuteczność prawa zatrudnienia”.

 

 

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu I Pracy z Grupami MLC.

Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF). Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu w latach 2014-2017. Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznanej w 2017 roku przez środowisko coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC.

Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP), a także jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiej Federacji Psychoterapii. Wspiera klientów w ich zmianach od 1990 roku, prowadząc psychoterapię, szkolenia o różnorodnej tematyce (m.in. przywództwo, komunikowanie się, motywowanie, radzenie sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, organizowanie czasu pracy, radzenie sobie ze stresem), a od 1998 roku coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm, przekładając wiedzę i umiejętności na konkretne, praktyczne zastosowania.

W swojej pracy jest nastawiona przede wszystkim na dostarczanie konkretnych potrzebnych umiejętności oraz wspieranie potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej te dziedziny i sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania nowych, lepszych rozwiązań.

Twórczyni i kierownik studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”, a także współkieruje studiami  „Psychologia w coachingu” oraz „Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym”. Autorka programów i prowadząca zajęcia w ramach studiów podyplomowych. W Uniwersytecie Warszawskim „Psychologia dla liderów”, „Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia zachowań rynkowych”, „Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej” oraz w Wydziale Zarządzania „Doradztwo zawodowe”. Prowadziła także zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach „Executive Doktor of Business Administration Program”.

Autorka badań i artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także artykułów popularyzujących coaching. Laureatka nagrody indywidualnej II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię „Ja i procesy samoregulacji – różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi”, a także dwóch nagród zespołowych I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za publikacje w podręczniku akademickim „Psychoterapia” i nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki „Nastrój. Modele, geneza, funkcje”.

 

 

Dr Dobromir Dziewulak

Doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Katedrze Dydaktyki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego UW. Twórca innowacyjnych programów kształcenia nauczycieli akademickich oraz programu Dydaktyki Szkoły Wyższej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w nowatorskich metodach akademickiej dydaktyki. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany tytułem najlepszego wykładowcy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Wielokrotny stypendysta naukowy i dydaktyczny rządu francuskiego. Współpracuje z uczelniami we Francji, Szwajcarii i Kanadzie. Autor 2 książek, 3 monografii, ponad 80 artykułów naukowych, tłumaczeń, recenzji haseł do encyklopedii i trójjęzycznego słownika parlamentarnego oraz autor ponad 400 ekspertyz. Jest redaktorem naczelnym eksperckiego czasopisma Biura Analiz Sejmowych „Analizy BAS” poświęconego zagadnieniom społecznym i gospodarczym oraz członkiem redakcji kwartalnika naukowego „Studia BAS”.

Projekt realizują

Dr Hanna Schreiber

Pomysłodawczyni i koordynator projektu. Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Mama dwóch córek, próbująca trudnej sztuki chodzenia po linie między życiem zawodowym i rodzinnym. Autorka bądź redaktorka 10 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych kulturowym aspektom stosunków międzynarodowych, współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, prowadzi szkolenia, wykłady i dom.

Więcej: http://www.pl.ism.uw.edu.pl/dr-hanna-schreiber/

 

Julia Krzesicka

Absolwentka ISM UW i ISNS UW, a obecnie studentka kognitywistyki w ramach Kolegium MISH. Zawodowo zajmuje się projektowaniem interfejsów aplikacji (webowych, desktopowych i mobilnych) zorientowanym na potrzeby użytkownika (UX). Akademicko – interesuje ją niedyskursywność, zwłaszcza w kontekście zapachu i dotyku.  

 

Mariusz Wieczorek

Specjalista ds. badań jakościowych, socjolog rodziny, badacz małej architektury miejskiej, doktorant IS UW, uczelniany wędrowiec oswajający z dzieckiem przestrzenie uniwersyteckie (biblioteki, tutorial, konferencje, zajęcia). Suma doświadczeń własnych w połączeniu z rozmowami prowadzonymi z innymi rodzicami (także z innych uczelni), skierowały moją uwagę na pewne wspólne niedogodności związane z łączeniem ról rodzica, pracownika oraz dyplomanta – o których się nie mówi, choć to doświadczenie powszechne. Większość z Was zna zapewne uroki wędrówek z Małym Człowiekiem w różnych mniej lub bardziej złożonych sprawach, oczywiście nie tylko w przestrzeniach uniwersyteckich. Na tych ostatnich, jak i na konflikcie praca-życie prywatne, skupiam się w swoim doktoracie.

 

Serdeczne podziękowania za wsparcie w promocji projektu składamy:

Piotrowi Bocianowi (Biuro Promocji UW)
Katarzynie Żakowskiej z zespołem (Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu)
dr Agnieszce Jasiewicz-Betkiewicz (Instytut Socjologii UW)
mgr Weronice Urban (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)
Annie Borowski (Wydział Biologii UW)
Polskiej Sieci Kobiet Nauki
Annie Korzekwie-Józefowicz (Rzecznik Prasowy UW)