Projekt „Rodzice na Uniwersytecie”

Witamy serdecznie na stronie projektu „Rodzice na uniwersytecie”!

Projekt jest adresowany do całej społeczności akademickiej UW. Dedykowany jest kwestiom łączenia roli rodzica z perspektywą studencko-doktorancko-pracowniczą na UW.

Finansowany jest w ramach Budżetu Partycypacyjnego UW jako oddolny projekt warsztatowo-naukowy, współtworzony przez wszystkich jego uczestników, stanowiący przestrzeń do dyskusji o zmianie UW w miejsce bardziej przyjazne rodzicom i dzieciom (w każdym wieku, nie tylko najmłodszym). Poprzez zebranie historii przedstawiających łączenie ról rodzica ze studiowaniem i/lub pracą na uczelni chcemy przybliżyć władzom naszej uczelni perspektywę, z jakiej na nasz uniwersytet patrzą „rodzice na UW”.

Honorowy patronat nad projektem objęła prorektor prof. Anna Giza-Poleszczuk.

O projekcie

Dla kogo jest ten projekt?

 • Dla osób planujących dzieci lub w ciąży
 • Dla osób już będących mamami/ojcami dzieci (w każdym wieku, nie tylko najmłodszych)
 • Dla rodziców związanych z UW: studentek/studentów, doktorantek/doktorantów, jak i dla kadry naukowej oraz administracyjnej (w tym zaangażowanej w proces powrotu rodziców do pracy i na studia)

Wahasz się, czy to projekt adresowany do Ciebie?

Przeczytaj nasz  katalog pytań.

 • Nie wiesz, jak „rozliczyć” urlop rodzicielski?
 • Nie jesteś pewny/pewna, jakie prawa masz jako rodzic?
 • Boisz się, że decyzja o dziecku oznaczać będzie koniec Twojej kariery naukowej?
 • Masz dzieci i przeżywasz stres związany z godzeniem pracy, studiów i życia domowego?
 • Chcesz mieć realny wpływ na to, żeby nasza uczelnia stała się miejscem przyjaznym dla rodziców?
 • Czy bywasz na uczelni z dzieckiem? Dlaczego tak, dlaczego nie? W jakich sytuacjach? Co Cię zmusza, co zachęca, co u(nie)możliwia?
 • Z czego korzystasz jako rodzic na uczelni? W ramach swojego wydziału, innych jednostek?
 • Co wiesz, jakimi doświadczeniami możesz się podzielić z innymi?
 • Na jakie wsparcie ze strony uczelni chciałabyś/chciałbyś liczyć, ale z jakiegoś powodu nie możesz?
 • Z czego chciałabyś/chciałbyś skorzystać, gdyby istniało?

Jaki jest cel tego projektu?

Celem głównym jest wsparcie prawne i psychologiczne rodziców związanych z UW i – następnie – zaproponowanie rozwiązań władzom naszej uczelni, które będą sprzyjały stworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia, warunków pracy i atmosfery dla rodziców studiujących i pracujących na UW.

Osiągniemy je dzięki przełamaniu stereotypów dotyczących rodzicielstwa i pokazaniu z jakimi wyzwaniami się ono wiąże. Nie jest bowiem prawdą, iż rodzice oczekują jakiś szczególnych przywilejów. Prawdą jest natomiast, że w codziennym życiu na uczelni brakuje im elementarnego wsparcia wynikającego ze zrozumienia ich sytuacji i nowych potrzeb, pojawiających się wraz z dzieckiem w życiu rodzica.

Sprostanie wyzwaniom rodzicielskim i nowej sytuacji życiowej, jakie wiąże się z ciążą i urodzeniem dziecka nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza jeśli łączy się ze studiowaniem lub pracą naukową czy administracyjną na uczelni. Trudności logistyczne, finansowe, napięcia psychiczne, często doświadczane niezrozumienie realiów funkcjonowania rodzica prezentowane przez środowisko naukowe bądź koleżanki i kolegów ze studiów, czy brak wiedzy, jakie są prawa wynikające z nowej sytuacji życiowej, wywołują ogromny stres, czasami prowadząc do decyzji o porzuceniu studiów bądź zahamowanie rozwoju zawodowego i naukowego. Tymczasem mamy i ojcowie to często najlepiej zorganizowane osoby na świecie, nie oczekujące nadzwyczajnych przywilejów, ale pragnące łączyć swoje pasje naukowe z życiem rodzinnym – przy elementarnym wsparciu i zrozumieniu ze strony społeczności akademickiej, w której funkcjonują.

 

Kto za tym stoi?

Nasi eksperci

Dr Barbara Godlewska-Bujok

Prawniczka, pracuje na Wydziale Zarządzania UW. Specjalizuje się w prawie zatrudnienia, a w szczególności kwestiami dotyczącymi pracujących rodziców. Zajmuje się także prawem spółdzielczym i prawem szkolnictwa wyższego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, w tym książki „Skuteczność prawa zatrudnienia”.

 

 

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu I Pracy z Grupami MLC.

Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF). Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu w latach 2014-2017. Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznanej w 2017 roku przez środowisko coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC.

Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP), a także jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiej Federacji Psychoterapii. Wspiera klientów w ich zmianach od 1990 roku, prowadząc psychoterapię, szkolenia o różnorodnej tematyce (m.in. przywództwo, komunikowanie się, motywowanie, radzenie sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, organizowanie czasu pracy, radzenie sobie ze stresem), a od 1998 roku coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm, przekładając wiedzę i umiejętności na konkretne, praktyczne zastosowania.

W swojej pracy jest nastawiona przede wszystkim na dostarczanie konkretnych potrzebnych umiejętności oraz wspieranie potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej te dziedziny i sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania nowych, lepszych rozwiązań.

Twórczyni i kierownik studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”, a także współkieruje studiami  „Psychologia w coachingu” oraz „Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym”. Autorka programów i prowadząca zajęcia w ramach studiów podyplomowych. W Uniwersytecie Warszawskim „Psychologia dla liderów”, „Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia zachowań rynkowych”, „Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej” oraz w Wydziale Zarządzania „Doradztwo zawodowe”. Prowadziła także zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach „Executive Doktor of Business Administration Program”.

Autorka badań i artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także artykułów popularyzujących coaching. Laureatka nagrody indywidualnej II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię „Ja i procesy samoregulacji – różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi”, a także dwóch nagród zespołowych I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za publikacje w podręczniku akademickim „Psychoterapia” i nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki „Nastrój. Modele, geneza, funkcje”.

 

 

Dr Dobromir Dziewulak

Doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Katedrze Dydaktyki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego UW. Twórca innowacyjnych programów kształcenia nauczycieli akademickich oraz programu Dydaktyki Szkoły Wyższej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w nowatorskich metodach akademickiej dydaktyki. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany tytułem najlepszego wykładowcy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Wielokrotny stypendysta naukowy i dydaktyczny rządu francuskiego. Współpracuje z uczelniami we Francji, Szwajcarii i Kanadzie. Autor 2 książek, 3 monografii, ponad 80 artykułów naukowych, tłumaczeń, recenzji haseł do encyklopedii i trójjęzycznego słownika parlamentarnego oraz autor ponad 400 ekspertyz. Jest redaktorem naczelnym eksperckiego czasopisma Biura Analiz Sejmowych „Analizy BAS” poświęconego zagadnieniom społecznym i gospodarczym oraz członkiem redakcji kwartalnika naukowego „Studia BAS”.

Projekt realizują

Dr Hanna Schreiber

Pomysłodawczyni i koordynator projektu. Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Mama dwóch córek, próbująca trudnej sztuki chodzenia po linie między życiem zawodowym i rodzinnym. Autorka bądź redaktorka 10 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych kulturowym aspektom stosunków międzynarodowych, współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, prowadzi szkolenia, wykłady i dom.

Więcej: http://www.pl.ism.uw.edu.pl/dr-hanna-schreiber/

 

Julia Krzesicka

Absolwentka ISM UW i ISNS UW, a obecnie studentka kognitywistyki w ramach Kolegium MISH. Zawodowo zajmuje się projektowaniem interfejsów aplikacji (webowych, desktopowych i mobilnych) zorientowanym na potrzeby użytkownika (UX). Akademicko – interesuje ją niedyskursywność, zwłaszcza w kontekście zapachu i dotyku.  

 

Mariusz Wieczorek

Specjalista ds. badań jakościowych, socjolog rodziny, badacz małej architektury miejskiej, doktorant IS UW, uczelniany wędrowiec oswajający z dzieckiem przestrzenie uniwersyteckie (biblioteki, tutorial, konferencje, zajęcia). Suma doświadczeń własnych w połączeniu z rozmowami prowadzonymi z innymi rodzicami (także z innych uczelni), skierowały moją uwagę na pewne wspólne niedogodności związane z łączeniem ról rodzica, pracownika oraz dyplomanta – o których się nie mówi, choć to doświadczenie powszechne. Większość z Was zna zapewne uroki wędrówek z Małym Człowiekiem w różnych mniej lub bardziej złożonych sprawach, oczywiście nie tylko w przestrzeniach uniwersyteckich. Na tych ostatnich, jak i na konflikcie praca-życie prywatne, skupiam się w swoim doktoracie.

 

Serdeczne podziękowania za wsparcie w promocji projektu składamy:

Piotrowi Bocianowi (Biuro Promocji UW)
Katarzynie Żakowskiej z zespołem (Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu)
dr Agnieszce Jasiewicz-Betkiewicz (Instytut Socjologii UW)
mgr Weronice Urban (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)
Annie Borowski (Wydział Biologii UW)
Polskiej Sieci Kobiet Nauki
Annie Korzekwie-Józefowicz (Rzecznik Prasowy UW)

Opowiedz nam o swoich doświadczeniach

Przydatne informacje

Pomoc na UW

Pomoc psychologa

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, inicjatywy na rzecz równego traktowania

 • Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów – ul. Lipowa 4, Collegium Iuridicum II, pok. nr 3.5 mediacje.wpia.uw.edu.pl
 • Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW Anna Grędzińska http://www.rownowazni.uw.edu.pl
 • Ombudsman Rzecznik Akademicki UW – ul. Dobra 56/66, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, I piętro, pokój nr 1.60 C, http://ombudsman.uw.edu.pl
 • Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji – Krakowskie Przedmieście 26/28, antydyskryminacja@uw.edu.pl
 • Klinika Prawa UW, Sekcja ds. przeciwdziałania dyskryminacji – Krakowskie Przedmieście 26/28, Collegium Iuridicum I, Wydział Prawa i Administracji, parter, pok. 105

Pomoc prawna