O projekcie

Dla kogo jest ten projekt?

 • Dla osób planujących dzieci lub w ciąży
 • Dla osób już będących mamami/ojcami dzieci (w każdym wieku, nie tylko najmłodszych)
 • Dla rodziców związanych z UW: studentek/studentów, doktorantek/doktorantów, jak i dla kadry naukowej oraz administracyjnej (w tym zaangażowanej w proces powrotu rodziców do pracy i na studia)

Wahasz się, czy to projekt adresowany do Ciebie?

Przeczytaj nasz  katalog pytań.

 • Nie wiesz, jak „rozliczyć” urlop rodzicielski?
 • Nie jesteś pewny/pewna, jakie prawa masz jako rodzic?
 • Boisz się, że decyzja o dziecku oznaczać będzie koniec Twojej kariery naukowej?
 • Masz dzieci i przeżywasz stres związany z godzeniem pracy, studiów i życia domowego?
 • Chcesz mieć realny wpływ na to, żeby nasza uczelnia stała się miejscem przyjaznym dla rodziców?
 • Czy bywasz na uczelni z dzieckiem? Dlaczego tak, dlaczego nie? W jakich sytuacjach? Co Cię zmusza, co zachęca, co u(nie)możliwia?
 • Z czego korzystasz jako rodzic na uczelni? W ramach swojego wydziału, innych jednostek?
 • Co wiesz, jakimi doświadczeniami możesz się podzielić z innymi?
 • Na jakie wsparcie ze strony uczelni chciałabyś/chciałbyś liczyć, ale z jakiegoś powodu nie możesz?
 • Z czego chciałabyś/chciałbyś skorzystać, gdyby istniało?

Jaki jest cel tego projektu?

Celem głównym jest wsparcie prawne i psychologiczne rodziców związanych z UW i – następnie – zaproponowanie rozwiązań władzom naszej uczelni, które będą sprzyjały stworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia, warunków pracy i atmosfery dla rodziców studiujących i pracujących na UW.

Osiągniemy je dzięki przełamaniu stereotypów dotyczących rodzicielstwa i pokazaniu z jakimi wyzwaniami się ono wiąże. Nie jest bowiem prawdą, iż rodzice oczekują jakiś szczególnych przywilejów. Prawdą jest natomiast, że w codziennym życiu na uczelni brakuje im elementarnego wsparcia wynikającego ze zrozumienia ich sytuacji i nowych potrzeb, pojawiających się wraz z dzieckiem w życiu rodzica.

Sprostanie wyzwaniom rodzicielskim i nowej sytuacji życiowej, jakie wiąże się z ciążą i urodzeniem dziecka nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza jeśli łączy się ze studiowaniem lub pracą naukową czy administracyjną na uczelni. Trudności logistyczne, finansowe, napięcia psychiczne, często doświadczane niezrozumienie realiów funkcjonowania rodzica prezentowane przez środowisko naukowe bądź koleżanki i kolegów ze studiów, czy brak wiedzy, jakie są prawa wynikające z nowej sytuacji życiowej, wywołują ogromny stres, czasami prowadząc do decyzji o porzuceniu studiów bądź zahamowanie rozwoju zawodowego i naukowego. Tymczasem mamy i ojcowie to często najlepiej zorganizowane osoby na świecie, nie oczekujące nadzwyczajnych przywilejów, ale pragnące łączyć swoje pasje naukowe z życiem rodzinnym – przy elementarnym wsparciu i zrozumieniu ze strony społeczności akademickiej, w której funkcjonują.