Kto za tym stoi?

Nasi eksperci

Dr Barbara Godlewska-Bujok

Prawniczka, pracuje na Wydziale Zarządzania UW. Specjalizuje się w prawie zatrudnienia, a w szczególności kwestiami dotyczącymi pracujących rodziców. Zajmuje się także prawem spółdzielczym i prawem szkolnictwa wyższego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, w tym książki „Skuteczność prawa zatrudnienia”.

 

 

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu I Pracy z Grupami MLC.

Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF). Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu w latach 2014-2017. Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznanej w 2017 roku przez środowisko coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC.

Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP), a także jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiej Federacji Psychoterapii. Wspiera klientów w ich zmianach od 1990 roku, prowadząc psychoterapię, szkolenia o różnorodnej tematyce (m.in. przywództwo, komunikowanie się, motywowanie, radzenie sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, organizowanie czasu pracy, radzenie sobie ze stresem), a od 1998 roku coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm, przekładając wiedzę i umiejętności na konkretne, praktyczne zastosowania.

W swojej pracy jest nastawiona przede wszystkim na dostarczanie konkretnych potrzebnych umiejętności oraz wspieranie potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej te dziedziny i sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania nowych, lepszych rozwiązań.

Twórczyni i kierownik studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”, a także współkieruje studiami  „Psychologia w coachingu” oraz „Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym”. Autorka programów i prowadząca zajęcia w ramach studiów podyplomowych. W Uniwersytecie Warszawskim „Psychologia dla liderów”, „Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia zachowań rynkowych”, „Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej” oraz w Wydziale Zarządzania „Doradztwo zawodowe”. Prowadziła także zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach „Executive Doktor of Business Administration Program”.

Autorka badań i artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także artykułów popularyzujących coaching. Laureatka nagrody indywidualnej II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię „Ja i procesy samoregulacji – różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi”, a także dwóch nagród zespołowych I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za publikacje w podręczniku akademickim „Psychoterapia” i nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki „Nastrój. Modele, geneza, funkcje”.

 

 

Dr Dobromir Dziewulak

Doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Katedrze Dydaktyki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego UW. Twórca innowacyjnych programów kształcenia nauczycieli akademickich oraz programu Dydaktyki Szkoły Wyższej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w nowatorskich metodach akademickiej dydaktyki. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany tytułem najlepszego wykładowcy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Wielokrotny stypendysta naukowy i dydaktyczny rządu francuskiego. Współpracuje z uczelniami we Francji, Szwajcarii i Kanadzie. Autor 2 książek, 3 monografii, ponad 80 artykułów naukowych, tłumaczeń, recenzji haseł do encyklopedii i trójjęzycznego słownika parlamentarnego oraz autor ponad 400 ekspertyz. Jest redaktorem naczelnym eksperckiego czasopisma Biura Analiz Sejmowych „Analizy BAS” poświęconego zagadnieniom społecznym i gospodarczym oraz członkiem redakcji kwartalnika naukowego „Studia BAS”.

Projekt realizują

Dr Hanna Schreiber

Pomysłodawczyni i koordynator projektu. Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Mama dwóch córek, próbująca trudnej sztuki chodzenia po linie między życiem zawodowym i rodzinnym. Autorka bądź redaktorka 10 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych kulturowym aspektom stosunków międzynarodowych, współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, prowadzi szkolenia, wykłady i dom.

Więcej: http://www.pl.ism.uw.edu.pl/dr-hanna-schreiber/

 

Julia Krzesicka

Absolwentka ISM UW i ISNS UW, a obecnie studentka kognitywistyki w ramach Kolegium MISH. Zawodowo zajmuje się projektowaniem interfejsów aplikacji (webowych, desktopowych i mobilnych) zorientowanym na potrzeby użytkownika (UX). Akademicko – interesuje ją niedyskursywność, zwłaszcza w kontekście zapachu i dotyku.  

 

Mariusz Wieczorek

Specjalista ds. badań jakościowych, socjolog rodziny, badacz małej architektury miejskiej, doktorant IS UW, uczelniany wędrowiec oswajający z dzieckiem przestrzenie uniwersyteckie (biblioteki, tutorial, konferencje, zajęcia). Suma doświadczeń własnych w połączeniu z rozmowami prowadzonymi z innymi rodzicami (także z innych uczelni), skierowały moją uwagę na pewne wspólne niedogodności związane z łączeniem ról rodzica, pracownika oraz dyplomanta – o których się nie mówi, choć to doświadczenie powszechne. Większość z Was zna zapewne uroki wędrówek z Małym Człowiekiem w różnych mniej lub bardziej złożonych sprawach, oczywiście nie tylko w przestrzeniach uniwersyteckich. Na tych ostatnich, jak i na konflikcie praca-życie prywatne, skupiam się w swoim doktoracie.

 

Serdeczne podziękowania za wsparcie w promocji projektu składamy:

Piotrowi Bocianowi (Biuro Promocji UW)
Katarzynie Żakowskiej z zespołem (Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu)
dr Agnieszce Jasiewicz-Betkiewicz (Instytut Socjologii UW)
mgr Weronice Urban (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)
Annie Borowski (Wydział Biologii UW)
Polskiej Sieci Kobiet Nauki
Annie Korzekwie-Józefowicz (Rzecznik Prasowy UW)